Syu'bah (Lelaki)

Maksud nama SYU'BAH dalam Islam ialah Nama sahabat.

SYU'BAH = Nama sahabat.

Nama SYU'BAH sesuai untuk bayi atau anak lelaki.