Sayyid (Lelaki)

Maksud nama SAYYID dalam Islam ialah Ketua, Pemimpin.

SAYYID = Ketua, Pemimpin.

Nama SAYYID sesuai untuk bayi atau anak lelaki.