Safiq (Lelaki)

Maksud nama SAFIQ dalam Islam ialah Sahabat yang ikhlas.

SAFIQ = Sahabat yang ikhlas.

Nama SAFIQ sesuai untuk bayi atau anak lelaki.